Coaching

Adaption coaching

Het leven is beweging en beweging leidt vaak tot veranderingen. Adaption Coaching is een pad dat volledig gericht is op diegenen die één of andere moeilijkheid voelen bij het aanpassen aan een bepaalde situatie, realiteit en / of levensovergang. Die moeilijkheid kan zich ook manifesteren in de vorm van beperkende gedachten, gedragingen en / of overtuigingen. Dat is wat leidt tot stress, eenzaamheid en in veel gevallen isolement, zowel in het professionele als in het persoonlijke leven.
Het Adaption Coaching-proces zet je ertoe aan om na te denken over de impact van een gebrek en/of teveel aan flexibiliteit en tolerantie in ons leven. Samen zullen we op een duidelijke en rationele manier analyseren, stap voor stap, welke paden, gedachten en gedragingen nodig zijn om een doel te bereiken.

Life coaching

Het Life Coaching-proces is een realistisch proces van zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling dat je op een rationele en positieve manier helpt om beter te begrijpen wat je echt belangrijk vindt in je leven door de juiste vragen te stellen die je inspireren om na te denken over je eigen gedrag. Door deze reflectie zal je in staat zijn om je potentie te herkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen houding en gedrag. Die kennis is van belang om de vaardigheden te ontwikkelen om je doel te bereiken. Daarnaast helpt Life Coaching je om je communicatie te verbeteren, je emotionele blokkades weg te nemen en je onzekerheden, die deel uitmaken van onze reis, op te lossen.
Een coaching traject duurt meestal drie maanden met om de week een sessie van twee uur. Daarnaast is er tijdens het coaching traject onbeperkt ruimte voor contact per telefoon en per e-mail.
Het is voor volwassenen (18+) in alle levensfasen, die een wens tot verandering hebben en weer meer willen genieten van het leven.

Burnout

Stress is een normale reactie van ons lichaam op een abnormale situatie. Een noodsituatie. Het helpt ons om bewust te zijn en te reageren op een specifieke situatie. Constante en langdurige stress kan ook schade toebrengen aan onze gezondheid, en leiden tot bijvoorbeeld een Burn-out, depressie en hart- en vaatziekten.

Burn-out is een emotionele aandoening waarvan het belangrijkste symptoom extreme uitputting is. De fysieke en mentale uitputting kan, in de meeste gevallen, een gevolg zijn van vermoeiend en veel werk, en zowel op hert werk als privé problemen veroorzaken.

Het Stress en Burn-out coaching proces helpt verschillende stressniveaus te herkennen. Het identificeren van wat iemand belemmert om de gewenste resultaten te bereiken en van wat veroorzaakt de mentale en fysieke uitputting. Met die kennis kun je de energieniveaus, die essentieel zijn voor het herstel van lichaam en geest, weer in evenwicht brengen. Deze activiteiten stellen je in staat om op een gezonde manier te leren omgaan met stress en de grenzen van stress te identificeren. Uiteindelijk krijg je het vermogen om duidelijker te zijn over je verantwoordelijkheden, behoeften en verlangens.