Een VO-school vroeg ons om advies over het eventueel outsourcen van de van de financiële – en personeelsadministratie naar een administratiekantoor.
Op onze vraag waarom de VO-school dat zou willen, antwoorde de directie dat hun leerlingaantal daalde. Om kosten te besparen en om flexibeler mee te kunnen bewegen met die leerlingaantallen was het outsourcen van financiële – en personeelsadministratie een optie. Wij hebben de directie begeleid bij het outsourcing-traject. Daarbij hebben wij gestuurd op de wens tot besparing en flexibiliteit. Zo zijn financiële en personele processen gestroomlijnd. Niet langer hebben fluctuaties in de personele bezetting invloed hebben op de actualiteit en betrouwbaarheid van de processen. Verder is de factuurafhandeling ondergebracht in een portal, zodat bevoegde medewerkers altijd en overal over de juiste en actuele informatie beschikken. Ook zijn personele data workflows ingericht voor het efficiënter doen van verlofaanvragen en ziekmeldingen en het eenvoudiger indienen van onkosten-nota’s. Al met al heeft de outsourcing de VO-school een besparing van plusminus 40% opgeleverd.
U wilt een professionele begeleiding bij het outsourcen van uw financiële – en personeelsadministratie? Wij gaan graag met u in gesprek.